Kulor.no

Teknologi gir en tryggere kommunehelsetjeneste!

Norge ligger på verdenstoppen i å ta ny teknologi i bruk, både på det private og offentlige plan. Likevel er det enda mye som gjenstår før vi kan “klappe oss selv på brystet”. Ikke fordi vi mangler teknologien, men da den burde benyttes flere steder enn i dag. Blant annet innenfor helsetjenesten gjøres det en rekke forsøk rundt i landet. De aller fleste har vist seg å være positive erfaringer for brukerne. Tjenester er forenklet, det føles tryggere for pasientgrupper og helsepersonell kan bruke tiden sin på en bedre måte. Når så et forsøk konkluderer positivt bør vi kanskje få dette spredd litt raskere enn vi gjør i dag. Regjeringen har satt mål for den teknologiske fremtiden innenfor helsetjenestene langt frem i tid. Når så alt dette er sagt, det gjøres mye! Det er etablert nye rutiner som allerede har gitt den jevne nordmann en bedre helse. Kommunehelsetjenesten er blitt bedre og føles tryggere på mange plan, i forhold til kun få år tilbake.

Trygge brukere fører til bedre helse

Ser man på de teknologiske fremskrittene, som er gjort innenfor kommunehelsetjenesten, er det liten tvil om at dette er utpreget positivt. Mange vil kanskje spørre seg hvordan dette kan gi bedre helse til pasienter og brukere. I dag finnes det egne plattformer som brukes til pasientjournaler. Dermed kan man befinne seg hvor som helst i landet og legen kan få tilgang til viktige opplysninger. Pasienter med alvorlige sykdommer vil dermed være sikret at behandlingen de får blir riktig. Det gir en trygghet og ro, som igjen fører til en bedre hverdag psykisk. Vi vet alle hvor fort vi påvirkes om den psykiske helsen vår ikke er på topp. Eldre, som er hjemmeboende, kan nå få trygghetsalarm. Disse er enkle i bruk, og gir brukerne ro, da de vet at om alarmen utløses vil det komme noen. Dermed klarer mange å blant annet sove bedre og stresser mindre av frykt for at noe skal skje. Dette er kun noen eksempler på hva som allerede benyttes. Det er å håpe på at teknologien innenfor helsetjenestene bli like hverdags som netthandel, eller anvend en lånekalkulator.

Frem i tid – eller nå?

Norge er et langstrakt land, med mange små bygder. Det er ikke like enkelt å ta seg til lege, sykehus eller sykehjem for alle. I dag finnes det teknologi slik at blant annet legen kan komme “hjem” til deg, via skjerm. Det like enkelt som at man kan få opp sambla og andre nettjenester. Det har hendt at leger har tatt konsultasjoner via nett og med kamera, men er ikke akkurat det en kan kalle standard. Kanskje kunne det vært en ide å innføre en slik tjeneste, som enkelte leger mener vil øke tilgjengeligheten atskillig for pasienter. En slipper blant annet å reise over lengre strekninger, som for syke og eldre kan være belastende. Noe man ikke akkurat kan kalle helsefrembringende. Det ville i tillegg være besparende økonomisk for kommunene, for det er ikke til å slå under en stol at helsetjenestene koster. Sett under ett ville nok dette ført til en bedre helse for mange.

clean-retina-pro