Kulor.no

Kunstmaler – hvordan bli det, og hvordan få betalt

Mange av oss går nok med en liten drøm om å bli kunstmaler. De fleste som har prøvd seg på et lerret, vet at dette er en kunstart som er uendelig fascinerende, og en flott måte å uttrykke seg selv på. Det mange frykter, er likevel at det er vanskelig å bli god nok og kjent nok til å kunne tjene penger på det. Og hvordan fungerer egentlig privatøkonomien til en kunstmaler? I denne artikkelen skal vi se at det er flere veier til Rom. Selv om mange kunstnere tar veien om Kunsthøgskolen, er ikke dette en nødvendig del av prosessen. Når man begynner å få til noe som kan selges, er det også enklere å få betalt enn det mange tror. Nå kan man enkelt ordne faktura privatperson selv uten å opprette sitt eget firma.

Utdanning som kunstner

De fleste som ønsker å bli kunstmalere, satser på et studium på Kunsthøgskolen, nærmere bestemt på den delen som tradisjonelt kalles Kunstakademiet. Der kan man ta en vanlig bachelorgrad, selv om det i praksis er ganske annerledes enn andre bachelorgrader. Det handler lite om å lese bøker og pugge fakta og formler, og mer om å utvikle seg som kunstner.

Når man går på Kunstakademiet, bruker man gjerne mesteparten av tiden, ca. to år, til å “finne seg selv” ved å eksperimentere med ulike formater og stilarter. Det siste året er i stor grad viet til å male et avgangsbilde eller flere som vil inngå i akademiets utstilling og dermed i stor grad profilere den nyutdannede kunstneren. Hele løpet er med andre ord lagt opp til å gjøre studenten til en selvstendig kunstner som kan kreve oppmerksomhet gjennom egen kunst når studiet er ferdig. Med andre ord skal man ikke bare kunne kopiere og reprodusere, men selv skape noe nytt og originalt.

Det er ikke veldig enkelt å komme inn på Kunstakademiet. Mange velger derfor i stedet å studere i utlandet, eller eventuelt gå i lære hos en kunstner de beundrer og kan lære mye av. Ledende kunstnere ser ofte på dette som en mulighet til å utøve innflytelse på neste generasjon malere.

Hvordan begynner man å tjene penger?

For å tjene penger på kunsten, må man få den utstilt på egne utstillinger eller gallerier, eller selge den til en forhandler. Noen velger i dag også å selge bildene selv, ved hjelp av f.eks. annonser på nett eller sosiale media. I dag er dette enkelt, fordi man med letthet kan få sendt ut fakturaer selv uten å opprette eget firma.

clean-retina-pro